Voor het leveren van haar producten of diensten heeft de gemeente Valkenswaard een aantal (persoons)gegevens nodig. Deze persoonsgegevens krijgen we via dit (web)formulier. Wij vinden het belangrijk dat wij op een veilige en vertrouwelijke manier met uw persoonsgegevens om gaan. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt.
Door het verzenden van dit webformulier geeft u de gemeente Valkenswaard, voor zover er geen sprake is van een wettelijke grondslag, toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Meer informatie over privacy vindt u op onze website.

Starten