Via dit formulier meldt u online dat u een paspoort of identiteitskaart bent kwijtgeraakt. Hiermee zorgt u ervoor dat uw reisdocument ongeldig is. U moet vervolgens een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Let op! Deze melding is definitief. Na deze melding kunt u het document niet meer gebruiken. Vindt u het document terug? Dan moet u dit inleveren bij de gemeente.

 

Om dit online te regelen heeft u onderstaande zaken nodig: 

  • DigiD inlogcode
  • Eventuele bestanden (documenten, afbeeldingen, enzovoorts) die de melding duidelijker maken

 

Kosten

De melding is gratis

 

Met het invullen van dit formulier verklaart u dat:

  • Het document van rechtswege is vervallen en het direct bij de uitgevende instanties moet worden ingeleverd als het wordt teruggevonden.
  • Het document internationaal als vermist/gestolen wordt geregistreerd om misbruik te voorkomen. Deze vermelding kan niet ongedaan gemaakt worden.

U weet dat het gebruiken van een als vermist opgegeven document strafbaar is.

 

Voor het leveren van haar producten of diensten heeft de gemeente Valkenswaard een aantal (persoons)gegevens nodig. Deze persoonsgegevens krijgen we via dit (web)formulier. Wij vinden het belangrijk dat wij op een veilige en vertrouwelijke manier met uw persoonsgegevens om gaan. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt.
Door het verzenden van dit webformulier geeft u de gemeente Valkenswaard, voor zover er geen sprake is van een wettelijke grondslag, toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Meer informatie over privacy vindt u op onze website.

Starten